دستگاه گاز سنج

1 کالا

  • حراج!
    GasAlertMicroClip-XL-2 گاز سنج

    گاز سنج GasAlertMicroClip XL Multi Gas Detector

    7,950,000 تومان 7,650,000 تومان
    گاز سنج GasAlertMicroClip-XL-2   گاز سنج GasAlertMicroClip XL Multi Gas Detector برای اندازه گیری همزمان 1، 2 ، 3 یا 4 نوع گاز شامل: گازها و بخارات قابل اشتعال  0-100% LEL or 0-5.0% Methane)، اکسیژن (0-30.0%)، (0-100ppm) H2Sو   CO(0-500ppm)  می باشد.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه