Extech 461880

  • 461880 لرزش سنج

    لرزش سنج ایکستچ Extech 461880

    تماس بگیرید.
    دستگاه لرزش سنج که با نام های دیگری هم چون ویبرو متر یا تاکومتر دستگاهی است فانکشن که اینگونه دستگاه ها چندین عملکرد گوناگون را با یک دستگاه انجام می دهند. لرزش سنج یا ویبرومتر مدل Extech 461880 برای اندازه گیری لرزش و ارتعاش ماشین های صنعتی و دوار از…
نمایش در هر صفحه :