دستگاه گلاس میتر

براقیت سنج

اندازه گیری گلاس سطح - اندازه گیری براقیت سطح

اندازه گیری گلاس سطح – اندازه گیری براقیت سطح دستگاه گلاس میتر یا براقیت سنج جهت اندازه گیری میزان براقیت سطوح استفاده میگردد .این دستگاه در زاویه ای مشخص پرتوئی از نور را به سطح تابانده و از میزان جذب نور و … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه