اپلیکاتور متغییر
اپلیکاتور -فیلم کش
اپلیکاتور متغییر
اپلیکاتور -فیلم کش

اپلیکاتور قابل تنظیم HUATECH

مدل موجود : 1806A/100

دستگاه فیلم کش قابل تنظیم با طول محور 100  میلیمتربا رنج  0 تا 3500 میکرون.از این دستگاه به منظور ایجاد فیلم رنگ با ضخامت مشخص بر روی ورقه فلزی استفاده می شود. این ابزار با  قابلیت تنظیم با طول محور 100  میلیمتربا رنج  0 تا 3500 میکرون