دستگاه-تست-خمش-بر-محور-استوانه
دستگاه-تست-خمش-بر-محور-استوانه

دستگاه تست خمش بر محور استوانه ای


1,550,000 تومان 1,300,000 تومان

تخفیف : 250,000 تومان

دستگاه تست خمش بر محور استوانه ای

تست خمش رنگ و پوشش

تعیین درصد افزایش طول پوشش رنگ و خاصیّت الاستیسیته رنگ(چسبندگی) روکشها از طریق خم کردن قطعه آزمایشی بر روی استوانه های متعدد و مشاهده انعطاف پذیری و یا ترک خوردگـــی و پوستــه شدن .

دستگاه-تست-خمش-بر-محور-استوانه
دستگاه-تست-خمش-بر-محور-استوانه

مطابق استاندارد :

ISO, DIN, ASTM, NF , BS