دستگاه الکومتر 311
دستگاه الکومتر 311

تستر رنگ خودرو الکومتر مدل elcometer 311

مشخصات کلی دستگاه الکومتر A311CFBI :

این دستگاه یکی از سریعترین تستر رنگ خوردگی خودرو موجود در بازار بین المللی است که ضخامت رنگ خودرو و شرایط کلی رنگ خوردگی را نمایش میدهد.