دستگاه تشخیص رنگ
دستگاه الکومتر 311
دستگاه تشخیص رنگ
دستگاه الکومتر 311

ضخامت سنج رنگ الکومتر A311CFNFBI

تستر رنگ خودرو الکومتر مدل elcometer 311

مشخصات کلی دستگاه الکومتر A311CFNBI :

  دستگاه تستر رنگ خودرو الکومتر مدل 311 یکی از سریعترین تستر رنگ خوردگی خودرو موجود در بازار بین المللی است که ضخامت رنگ خودرو و شرایط کلی رنگ خوردگی را نمایش میدهد.دقت اندازه گیری 10 میکرون میباشد .