دستگاه عمق سنج دیجیتال
عمق سنج دیجیتال
دستگاه عمق سنج دیجیتال
عمق سنج دیجیتال

عمق سنج دیجیتال Digtal Depth Gauge 

  1. دقت: 0.01 میلیمتر  –  رنج اندازه گیری: 0-25 میلی متر