اسپری ZL60

اسپري ترك ياب فلئورسنتي ZL60 مگنافلاكس

این اسپری برای ترکیابی با نور ماورای بنفش UV مناسب است .