تستر رنگ خودرو دیجیتال بنتک مدل GM211
تستر رنگ خودرو دیجیتال
تستر رنگ خودرو دیجیتال بنتک مدل GM211
تستر رنگ خودرو دیجیتال

تستر رنگ خودرو دیجیتال بنتک مدل GM211

روش تست رنگ شدگي بدنه خودرو با دستگاه ديجيتال تستر رنگ خودرو GM 211  ‏:‏اين روش مطمئن ترين روش تست رنگ خوردگي بدنه اتومبيل است و وقتي استفاده مي شود كه همه روش هاي قبلي نتوانند وجود رنگ خوردگي روي بدنه ماشين را اثبات كنند‏.‏ با اين دستگاه ضخامت رنگ در نقاط مختلف ماشين اندازه گيري مي شود و از طريق اختلاف ضخامت رنگ در نقاط مختلف و متقارن ماشين به رنگ خوردگي خودرو پي خواهيم برد‏. ‏اگر اختلاف ضخامت رنگ در قسمتي از بدنه 50 ميكرون به بالا نسبت به نقاط ديگر بود نشان مي دهد كه آن قسمت ماشين رنگ خوردگي دارد‏.‏ ضخامت سنج رنگ دوكاره آهني و غيرآهني مدل BENETECH GM211  ، به لحاظ بازه اندازه گيري وسيع آن كه تا 1500 ميكرون است و سبكي و راحتي استفاده ، هم در تشخيص رنگ شدگي بدنه خودرو و هم در ضخامت سنجي رنگ و پوشش به صورت صنعتي كاربري گسترده دارد‏.‏