تست کراس کات

تست کراس کات

تست کراس کات

تست کراس کات(Cross Cut Test) 

تست کراس کات روشی ساده و عملی برای ارزیابی چسبندگی سیستم های پوشش دهی تک و چند لایه می باشد.

دستورالعمل تست کراس کات 

  • با ابزار برشی مناسب طرحی مشبک بر روی لایه پوششی تا رسیدن به زیرلایه ایجاد نمایید.
  • با برس یا نوار چسب در جهت قطری 5 مرتبه بر روی برش های ایجاد شده بکشید و سپس نوار چسب پرماسل را روی منطقه برش چسبانده و از روی سطح جدا کنید.
  • ناحیه برش خورده را با ذره بین نورانی بررسی نمایید.

مشخصات تست

نتایج تست چسبندگی پوشش :

تست چسبندگی مطابق با مقیاس زیر رده بندی می شود.

ISO Class.: 0 / ASTM Class.: 5 B

لبه های برش ها کاملا صاف هستند و هیچکدام از مربع های ناحیه مشبک جدا نشده است.

 ISO Class.: 1 / ASTM Class.: 4 B

جدایش بخش های کوچکی از پوشش در محل های تقاطع برش ها. مقدار جدا شده کمتر از 5% است.

ISO Class.: 2 / ASTM Class.: 3 B

پوشش در امتداد لبه ها و (یا) در محل های تقاطع برش ها جدا شده است. ناحیه جدا شده بیشتر از 5%  و کمتر از 15% است.

ISO Class.: 3 / ASTM Class.: 2 B

پوشش در امتداد لبه های برش ها بصورت جزیی یا کلی در نوارهای بزرگ و(یا) بصورت جزیی یا کلی در نواحی مختلف مربع های سطحی جدا شده است. ناحیه تست بیش از 15% و کمتر از 35% تحت تاثیر قرار گرفته است.

ISO Class.: 4 / ASTM Class.: 1 B

پوشش در امتداد لبه های برش ها بصورت جزیی یا کلی در نوارهای بزرگ و(یا) بصورت جزیی یا کلی در نواحی مختلف مربع های سطحی جدا شده است. ناحیه تست بیش از 35% و کمتر از 65% تحت تاثیر قرار گرفته است.

ISO Class.: 5 / ASTM Class.: 0 B

هرگونه پوسته پوسته شدن پوشش که نتوان آن را در کلاس 4 دسته بندی قرار داد..

نکات تست

  • این تست را می توان بر روی قطعه نهایی و یا نمونه های تست انجام داد.
  • این روش تست چسبندگی برای پوشش های با ضخامت بیش از 250 µm و یا پوشش های طرح دار مناسب نیست.
  • در صورتیکه این تست بر روی رنگهایی با سطح زبر انجام شود، نتایج تست متفاوت خواهد بود.
  • در سیستم های چند لایه، از این تست برای بررسی چسبندگی لایه های رویی به لایه های زیرین استفاده می شود.
  • اگرچه می توان این تست را بر روی پوشش های اعمال شده بر روی سطوح سخت(مثلا فلز) و نرم(چوب یا پلاستیک) انجام داد، ولی هر کدام از این زیرلایه ها دستورالعمل تست مربوط به خود را خواهند داشت.

تصاویر ابزار تست چسبندگی

خراش انداز-کراس کات
خراش انداز-کراس کات
فروشگاه اینترنتی Kalandt
تامین تجهیزات بازرسی غیر مخرب جوش ،رنگ و لعاب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه