Cambridge gage

1 کالا

  • هایلوگیج های جوشکاری

    گیج هایلو -گیج HI-LO Welding Gage

    1,045,000 تومان
    گیج هایلو -گیج HI LO Welding Gage وظیفه گیج های جوشکاری عبارت است از : 1- کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده 2- کنترل سطوح شیب دار پخ خورده ار نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده 3- کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژکاری آنها 4- کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ وجوشکاری 5- کنترل واندازه گیری عیوب احتمالی برروی سطح جوشها از…