IV8420U IPLEX ULTRALITE KIT UK

1 کالا

  • ویدیوبرسکوب olympus

    ویدیوبرسکوب IPLEX ULTRALITE KIT

    تماس بگیرید
    با طراحی منحصر به فرد ارگونومیک، دوربین فیلمبرداری IPLEX UltraLite در کف دست شما قرار می گیرد. از آنجا که این بسیار سبک وزن است، می توان آن را برای انجام بازرسی های زمینه با بیشترین سهولت استفاده کرد.