Magnetic field indicator

1 کالا

  • فیلد ایندیکیتور (پای گیج)INDICATOR

    فیلد ایندیکیتور (پای گیج-INDICATOR)

    2,695,000 تومان
    فیلد ایندیکیتور (پای گیج) ساخت HUATEC دستگاه مگنتیک فیلد ایندیکیتور یا پای گیج جهت بررسی شدت، نفوذ و جهت میدان مغناطیسی به کار می رود. از دستگاه پای گیج در بازرسی MT یا بازرسی ذرات مغناطیسی استفاده می شود. تعیین کافی بودن قدرت یک میدان مغناطیسی و جهت مناسب میدان مغناطیسی در هنگام انجام تست MT (تست ذرات مغناطیس) از اهمیت بالایی برخوردار است. دانستن جهت میدان مغناطیسی از ان…