RDS-30

1 کالا

  • RDS-30 رادیومتر

    رادیومتر دیجیتالی محیطی RDS-30

    تماس بگیرید
    رادیومتر دیجیتالی محیطی RADOS-30 رادیومتر دقیق و باکیفیت محیطی Rados مدل RDS-30 ساخت کشور فنلاند،جهت سنجش و اندازه گیری پرتوهای محیطی یا اشعه های نشتی از چشمه های پرتو زا و نیز دستگاه های مخصوص عکس برداری در بیمارستان ها از رادیومتر محیطی استفاده می کنند.رادیومتر دیجیتالی محیطی RDS-30