چسب خراش انداز
چسب elcometer
چسب خراش انداز
چسب elcometer

چسب خراش انداز ASTM الکومتر

چسب مخصوص خراش انداز مطابق استاندارد ASTM D 3359 با طول 20 متر به شماره فنی T9998894 از شرکت ELCOMETER   انگلستان