ست اسپری mt

ست اسپری ترکیاب ذرات مغناطیسی MT مگنافلاکس

1-اسپری سفید کننده WCP-2

2-اسپری INK یا مشکی 7HF

ساخت شرکت مگنافلاکس انگلستان با تاریخ مصرف معتبر دو ساله