سرعت سنج باد با سنسور گرمایی DT-8880

سرعت سنج باد با سنسور گرمایی DT-8880

_ قابلیت اندازه گیری مقدار سرعت هوا با استفاده از سنسور گرمایی در محدوده : ۰٫۱ تا ۲۵٫۰ متر بر ثانیه

_ قابلیت اندازه گیری دمای هوا در محدوده : ۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد

_ قابلیت نمایش هم زمان دمای هوا و سرعت هوا بر روی صفحه نمایش

_ قابلیت انتخاب هر یک از واحد های : m/s , ft/min , MPH , km/h , lnots

_ قابلیت اندازه گیری و نمایش مقادیر MAX/MIN

_ قابلیت نگه داری داده Data Hold