کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه
کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه
کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه
کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه

کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه


8,500,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 8 شهریور, 1401

کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه

  کیف بازرسی جوشکاری 7 تیکه ساخت هوآتک چین دارای 7 گیج کاربردی شامل کولیس عقربه ای ، خط کش بازرسی ، گیج فیلت ، گیج وی وگ ، میکرومتر ، ذره بین بازرسی و گیج AWS